Van de Servicedesk

Vijf vragen over de
Cao Apotheken

In april is de cao Apotheken 2017-2019 algemeen verbindend verklaard en inmiddels is de cao ook weer afgelopen. Waar zijn we nou aan toe denk je misschien? We zetten de feiten over en uit de cao nog even voor je op een rij aan de hand van vijf vragen.

Voor we aan de vragen beginnen: wat waren de afspraken ook al weer?

  • Loonsverhoging. Medewerkers ontvangen 2 procent loonsverhoging per 1 april 2019 en een eenmalige uitkering van 1,5 procent over het bruto jaarsalaris van 2018. Als het goed is heeft inmiddels iedereen (die er recht op heeft) deze loonsverhoging en eenmalige uitkering ontvangen.
  • Loondoorbetaling bij ziekte. Bij langdurige ziekte is de doorbetaling van loon per 30 april 2019 verlaagd: de eerste 26 weken is dit 100 procent, de tweede 26 weken 90 procent, de derde 26 weken 80 procent en de vierde en laatste 26 weken 70 procent.
  • Tijdelijke maatregelen in de pensioenregeling. Om de stijging van de pensioenpremie te beperken worden per 1 januari 2020 een aantal tijdelijke maatregelen getroffen. De pensioenopbouw wordt tijdelijk verlaagd en toeslagen worden voortaan uitgekeerd op basis van prijsindexering in plaats van loonindexering.
  • Registratiekosten Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KA). Deze kosten hoeven apotheekmedewerkers niet zelf te betalen, en worden vergoed via de SBA.
  • Verhoging van de stagevergoeding. Per 30 april wordt de bruto dagvergoeding aan een stagiair verhoogd naar €12,50 in het eerste stagejaar, €15,- in het tweede jaar en €20,- in het derde jaar.
  • Transitievergoeding. De vergoeding wordt beperkt tot de wettelijke regeling. Hiermee is de aanvullende regeling uit artikel 6 van de Cao Apotheken 2016-2017 komen te vervallen.
  • Herintredersregeling. Deze regeling waarin de dienstjaren van herintreders wordt geregeld (artikel 10, lid 5 Cao Apotheken 2016-2017) is komen te vervallen.
  • Werkdruk in de apotheek. Een delegatie van werknemers en werkgevers buigt zich over bestaande onderzoeken naar werkdruk om te bekijken hoe bruikbare resultaten concreet toepasbaar zijn in apotheken.

De vragen

Vraag 1

Wat is de huidige status van de Cao Apotheken en wat betekent dat voor mij?

Vraag 2

De loondoorbetaling bij ziekte is verlaagd. Welke invloed heeft de aanpassing in de loondoorbetaling bij ziekte als je al langdurig ziek bent?

Vraag 3

De registratiekosten voor het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten worden vergoed door de SBA. Hoe werkt dat en wat moet ik doen?

Vraag 4

De herintredersregeling is vervallen. Hoe worden nu de dienstjaren bepaald?

Vraag 5

Zijn de onderhandelingen voor een nieuwe Cao alweer gestart?

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit artikel of over de Cao?

Je kunt altijd bellen of mailen met de SBA Servicedesk servicedesk@sbaweb.nl

0900 722 26 67 (1 ct/p.m.), maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur.