VAN DE REDACTIE


Kijk op

Dit zomernummer is door omstandigheden iets dunner dan normaal. Natuurlijk zijn de artikelen die er in staan wel weer superinteressant. Zo zetten we voor je op een rij waar je nou aan toe bent met de Cao Apotheken die in april algemeen verbindend is verklaard en ook alweer is afgelopen.

Ook lees je over het nieuwe Beroepscompetentieprofiel (BCP) dat de taken en bijbehorende competenties van een ervaren apothekersassistent omschrijft. Voldoe jij aan het profiel van de apothekersassistent anno 2019? Lees het BCP en ontdek het zelf!
Een van de grootste veranderingen die in het BCP is vastgelegd is de focus op individuele farmaceutische patiëntenzorg, met de nadruk op individueel. Dat is nu de belangrijkste taak van de apothekersassistent. ‘Van apothekersassistenten wordt gevraagd mee te denken met de individuele patiënt´, legt SBA-projectleider Arbeidsmarkt en Onderwijs Pauline Hoogerwerf uit. ‘Wat is zijn context? Wat is zijn levensstijl? Hoe zijn zijn gezondheidsvaardigheden? Dat soort vragen is nu relevant bij het bieden van zorg op maat.’


Dat hebben ze bij Thio Pharma al goed begrepen. Daar volgden vier apotheekteams het afgelopen jaar het jaarprogramma ‘Groeien in verbinding’. Een pilot met als doel succesvol contact met de klant tot stand te brengen. Want zonder klik met de klant kun je ook geen kennis overbrengen. Het jaarprogramma was gericht op communicatievaardigheden en handverkoop. De assistenten Wendy Martha en Rachida Karouaoui van Apotheek Bisonspoor vertellen wat zij uit dit traject hebben gehaald.


De veranderingen in het nieuwe BCP vragen van jou als apothekersassistent om nieuwe skills en kennis. Zoals het kunnen geven van leefstijladvies of het kunnen voeren van een farmaceutisch consult. Hieruit blijkt maar weer, je continu blijven ontwikkelen is een ‘must’. Wat wordt jouw volgende uitdaging?


Mariella Maarschalkerweerd

Hoofdredacteur SBA Magazine

Mariella Maarschalkerweerd
Hoofdredacteur
SBA Magazine