Voldoe jij aan het profiel van de apothekersassistent anno 2019?

Beschik jij nog over alle competenties die anno 2019 gevraagd worden van een ervaren apothekersassistent? Check het in het nieuwe beroepscompetentieprofiel apothekersassistenten (BCP AA). Dat geeft een uitgebreide uitleg van de zeven taken die je als hedendaagse apothekersassistent moet kunnen uitvoeren en de zeven competenties waarmee je dat moet kunnen doen.

In het nieuwe BCP AA is de apothekersassistent meer dan ooit een zorgverlener, vertelt SBA-projectleider Arbeidsmarkt en Onderwijs Pauline Hoogerwerf, die nauw betrokken was bij de ontwikkeling ervan. ‘Vergeleken met het eerdere BCP uit de 2012 is de nadruk verschoven van productgericht naar mensgericht handelen. Het nieuwe BCP spreekt dan ook niet langer van ‘cliënten’ maar van ‘patiënten’.’ Van apothekersassistenten wordt gevraagd mee te denken met de individuele patiënt, legt Pauline uit. ‘Wat is zijn context? Wat is zijn levensstijl? Hoe zijn zijn gezondheidsvaardigheden? Dat soort vragen is nu relevant bij het bieden van zorg op maat.’


In het nieuwe BCP is bijvoorbeeld de taak ‘Verkoop’ vervangen door ‘Zelfzorg en preventie’. Pauline: ‘Want waar nodig moet je extra aandacht en leefstijladviezen geven, bijvoorbeeld aan mensen met ziektebeelden als COPD en diabetes of aan polyfarmacie-patiënten. Zie je de mens die voor je staat in al zijn aspecten en kun je daar als apothekersassistent passende adviezen bij geven? – daar gaat het om.’

Communicatie

Communicatieve vaardigheden en professionaliteit zijn in dit BCP dan ook de belangrijkste competenties, zegt Pauline. ‘Bij professionaliteit gaat het om houdingsaspecten: Hoe stel je je op, straal je zelfvertrouwen uit, hoe betrokken ben je bij de gezondheid van de patiënt?’ En bij communicatieve vaardigheden is het niet van belang om méér te communiceren, maar om effectiever te communiceren. Bijvoorbeeld de stappen van de consultvoering helpen daarbij: Begroeten, Informatie inwinnen, Uitleg en advies geven en Afsluiten. Net als het toepassen van gesprekstechnieken als Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Verder moet je kunnen omgaan met de emoties van een patiënt. Dat is niet alleen van belang bij zorgvragen, maar ook bij alle financiële en logistieke ontwikkelingen in de apotheek, zoals het preferentiebeleid en het niet leverbaar zijn van medicatie.’

Specialisatie

Omdat veel van de hedendaagse apothekersassistent wordt gevraagd terwijl de werkdruk hoog is, is het van belang dat elke assistent in haar kracht staat, meent Pauline. ‘Als jouw interesse als apothekersassistent bij een bepaald ziektebeeld of bepaalde ontwikkeling ligt, is het belangrijk dat je juist daarin de kans krijgt je verder te ontwikkelen. Ontwikkel je vaardigheden in consultvoering en communicatie en specialiseer je in jouw interessegebied. Dat komt niet alleen de patiënt ten goede, maar ook jouw werkplezier.’


Nieuw BCP ook voor ziekenhuizen

Voorheen waren er twee aparte BCP’s: één voor de ziekenhuisapothekers-assistenten en één voor assistenten in de openbare apotheek. Na overleg tussen de NVZA en de cao-partijen is besloten tot één BCP voor beide beroepsgroepen. Pauline Hoogerwerf nam daartoe het initiatief. ‘Ook assistenten in ziekenhuizen staan steeds meer in contact met de patiënt en werken samen met andere disciplines, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Daardoor groeien beide beroepen steeds meer naar elkaar toe. Voor assistenten in ziekenhuizen zijn dan ook grotendeels dezelfde competenties van belang als voor assistenten in openbare apotheken. Bovendien bestaat er maar één initiële opleiding tot apothekersassistent. Het is dan ook logisch als dit BCP voor beiden geldt’, verklaart Pauline.

De volgende stap is om het nieuwe BCP te vertalen naar het kwalificatiedossier. ‘Dat document beschrijft wat een startende Apothekersassistent moet kennen en kunnen en vormt de basis voor het lesprogramma van de beroepsopleiding Apothekersassistent. Zo zorgen we ervoor dat school aangesloten blijft op de werkpraktijk,’ voegt Pauline ter afsluiting nog toe.

Wat moet je als apothekersassistent kennen en kunnen?

Het nieuwe BCP geeft een overzicht van de taken en daarbij behorende competenties van een ervaren apothekersassistent. Hieronder deze taken en competenties op een rij.

Taken
Als apothekersassistent moet je anno 2019 de volgende taken kunnen uitvoeren:

  1. Geïndividualiseerd farmaceutische patiëntenzorg
  2. Voorlichting en advies
  3. Zelfzorg en preventie
  4. Logistiek
  5. Productzorg
  6. Kwaliteitszorg
  7. Vormgeven van en sturing geven aan (zorg)processen


In het BCP vind je bij elke taak een uitgebreide uitleg.

Competenties

Bij elke taak moet je in meer of mindere mate gebruik kunnen maken van zeven competenties. Farmaceutisch handelen is de centrale competentie. De andere zes competenties zijn nodig om dat uit te kunnen oefenen. In deze ‘bloem’ zie je een overzicht van de zeven competenties met een uitleg daarbij.

Download nu het Beroepscompetentieprofiel 2019