Samen leren geeft een boost!

Hoe ontwikkel jij je in je werk en hoe neem je daarin het voortouw? Apotheken die vorig jaar meededen aan de pilot Zelfsturend leren in de apotheek kregen praktische tips om hun medewerkers hierin te stimuleren. Wat heeft dit opgeleverd?

‘De adviezen zijn goed ontvangen. Er is écht iets veranderd op de werkvloer van veel apotheken’, aldus Aleid Budding, SBA-projectleider Opleidingen. ‘De teams zijn zich anders gaan gedragen nu de behoefte aan ontwikkeling bespreekbaar is gemaakt. Het besef is gegroeid dat dit tijd vraagt en dat iedereen zich op zijn eigen manier ontwikkelt. Medewerkers voelen zich meer serieus genomen.’

Aandacht motiveert

‘Eén van onze tips was: verzamel de leerpunten en bespreek deze in het werkoverleg’, vertelt Aleid. ‘Of maak er een casus of quiz van. Neem er de tijd voor, heb begrip voor elkaar. Want samen leren geeft een boost! Een eenvoudige methode die veel apotheken hebben opgepakt. Sommigen hebben de functioneringsgesprekken opnieuw ingevoerd, vaak met de handige tools voor jaargesprekken op het SBA Leerplein. Ga uit van wat de medewerker al goed kan, waarvan wordt ze blij? Zo kan zij beter bepalen waarin ze wil groeien. Aandacht motiveert.’

Tips & tools

Hoe nu verder met zelfsturend leren? ‘Veel diensten en producten hiervoor zijn al voorhanden’, aldus collega Martine Sixma, projectleider Opleidingen. ‘Denk aan alle tips en tools voor het organiseren van planningen, verslagen, nascholing en afspraken op het SBA Leerplein en in de Kennisbank. Het Leerplein is dé plek om kennis en informatie met elkaar te delen. We denken ook erover een quick scan te ontwikkelen die inzicht geeft in de leercultuur in de apotheek.'

Visie

Verder wil de SBA bijdragen aan het ontwikkelen van typische 21e-eeuwse vaardigheden en hoe je daarbij van elkaar kunt leren. Aleid: ‘Bijvoorbeeld door te onderzoeken wat nodig is om de nieuwste automatiseringssnufjes optimaal te benutten in de apotheek. Daarop stemmen we ons cursus- en trainingsaanbod af.’ Martine: ‘En we willen apotheken ondersteunen bij visieontwikkeling. Want visie geeft richting. Door de visie met elkaar te delen, kunnen medewerkers beter de koers van hun ontwikkeling bepalen.’

Wat hield de pilot in?

28 apotheken met 257 medewerkers werkten mee aan de pilot Zelfsturend leren van SBA en TNO. Na gesprekken met de apothekers en enkele apotheekmedewerkers, vulden alle medewerkers digitale vragenlijsten in over hún beleving van zelfsturend leren in de apotheek. Op basis daarvan kreeg elke apotheker gerichte adviezen om zelfsturend leren in de apotheek te stimuleren. In december 2018 verscheen het eindrapport met bevindingen van de apotheken.


De resultaten laten zien dat de gemiddelde score op werkreflectie en leerstrategieën toepassen gestegen is: apothekersassistenten denken meer na over hoe ze hun werk doen, en doen dat meer gestructureerd dan voorheen. Dat vergroot de kans op succes. Ook is de score op samenwerkend leren toegenomen: apothekersassistenten zijn meer met elkaar en van elkaar gaan leren. Eigen regie ontwikkelen, een andere competentie van zelfsturend leren, kunnen apothekersassistenten nog wat hulp gebruiken.