RI&E Apotheken:
veilig en met plezier aan het werk!

Zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving in jouw apotheek? Dat doe je met de handige SBA-tool voor Risico-inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Twee enthousiaste gebruikers vertellen. Nieuw in de RI&E is het masteraccount, een functie speciaal voor apotheekorganisaties die hun RI&E centraal hebben geregeld.

De RI&E Apotheken helpt jouw apotheek op een gebruiksvriendelijke manier bij het opsporen en beheersen van de gevaren en risico's voor veiligheid, gezondheid en welzijn van jou en je collega’s. Dankzij deze tool heb je altijd een actuele RI&E bij de hand. Ervaren de gebruikers dit ook daadwerkelijk zo?

‘Het werkt zoveel prettiger!’

‘De vernieuwde online RI&E-tool die de SBA in 2018 introduceerde is een grote vooruitgang ten opzichte van de oude RI&E’, vindt Désirée Wijman van Apotheek Elderveld. ‘Veel gebruiksvriendelijker en efficiënter, ook dankzij het dashboard. Dat werkt zoveel prettiger! Je hebt snel een goed overzicht waardoor je ook snel kunt reageren. Je krijgt een terugkoppeling op openstaande actiepunten en reminders per mail. En je kunt eenvoudig een rapportage maken nadat je iets hebt aangepast. Ook handig voor de certificering. In het digitale kwaliteitshandboek dat door iedereen is in te zien nemen wij een link op naar de meest recente RI&E-rapportage. Zo is deze voor iedereen te raadplegen. Ook in het werkoverleg kunnen we met de laatste rapportage altijd makkelijk en concreet de RI&E bespreken. Zo blijven we alert op risico’s voor veiligheid en gezondheid. Deze RI&E-tool is een mooie, waardevolle stap vooruit!’

‘Een gezond bedrijf, voorwaarde voor goede zorg!’

‘Het is een levend document’

‘Begin oktober zijn onze apothekers aan de slag gegaan met de RI&E Apotheken vanuit het nieuwe masteraccount’, aldus Inge Beijeman, HR-businesspartner van Brocacef/BENU Nederland. ‘Voordeel van deze RI&E is dat de vragenlijst specifiek gericht is op de apotheekbranche. Er zit veel informatie in waarmee apotheken zelf aan de slag kunnen om risico’s aan te pakken. Met de RI&E-tool van de SBA maak je eenvoudig een plan van aanpak en zet je goed acties uit. Het is een levend document. Je hoeft niet steeds opnieuw de risico’s in kaart te brengen, je kunt snel ermee aan de slag. Door de masteraccount-functie kunnen we nu vanuit ons hoofdkantoor centraal bekijken wat er speelt, welke trends wij signaleren en hoe we de apotheken kunnen ondersteunen bij de verbetering van arbeidsomstandigheden en veiligheid. Zo kunnen onze mensen veilig en met plezier aan het werk en het verschil maken aan de balie. Want een gezond bedrijf is een voorwaarde voor goede zorg! Wij hebben bepaalde onderdelen voor de apotheken ingevuld om hen te ontzorgen. Zo vullen ze de informatie in die in de apotheek van belang is. Deze RI&E is een innovatief instrument dat zich steeds verder ontwikkelt. Ik vertrouw erop dat het ons gaat helpen meer aandacht te vestigen op veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden.’

Het masteraccount

Voor apotheekketens waar de RI&E centraal is georganiseerd heeft de SBA onlangs een masteraccount-functie ontwikkeld. Vanuit het masteraccount worden alle daaronder vallende apotheken beheerd en kunnen apotheekorganisaties centraal sturen op risico’s voor gezondheid en veiligheid. De accountbeheerder kan vooraf in de RI&E vragen voorbereiden en opmerkingen toevoegen voor apotheken. Door de rapportage- en filtermogelijkheden ontstaat centraal meer inzicht in de knelpunten en oplossingen per apotheek. Zo ontzorgt de SBA ook grotere apotheekorganisaties.

Voorkom een boete!

Apotheken zijn volgens de Arbowet en HKZ verplicht een actuele RI&E te hebben. Is er geen RI&E of plan van aanpak? Dan kan dat een boete opleveren van de Inspectie SZW. Niet alleen bij onderzoek na een bedrijfsongeval, maar ook bij preventief bedrijfsonderzoek. De boete voor een ontbrekende RI&E is in 2019 verhoogd van € 3000,- naar € 4500,-. Bij een ontbrekend plan van aanpak is de boete € 3000,- (was € 750,-).

Bekijk alle handige mogelijkheden van RI&E Apotheken