De meest waardevolle inzichten uit het

UiB tevredenheidsonderzoek

Deze zomer hielden we een tevredenheidsonderzoek onder de gebruikers van Uren in Balans (UiB). Dat zij zich betrokken voelen bij UiB en graag hun stem laten horen blijkt wel uit het grote aantal respondenten, namelijk 1.300. Enorm fijn want dat maakt de inzicht(en) die het onderzoek heeft opgeleverd extra waardevol. We delen graag de belangrijkste uitkomsten met jullie.

‘Wat zijn de sterke punten, waar is nog werk aan de winkel?’

Bijna 81% beoordeelt UiB met goed tot uitstekend. Hierbij valt op dat de tevredenheid in het eerste jaar van gebruik lager ligt, maar dat die tevredenheid snel stijgt naarmate men het programma langer gebruiken.UiB is in 2000 ontwikkeld om apotheken te helpen om de Cao Apotheken en de wet- en regelgeving goed toe te passen. Dat gebruikers UiB inderdaad zien als dé oplossing voor het correct toepassen van de Cao Apotheken blijkt uit het feit dat 73% van de respondenten om deze reden met UiB is gestart en dit ook als het grootste pluspunt ervaart. De diensten en adviezen van de SBA Servicedesk worden daarbij ook bijzonder gewaardeerd!

De tevredenheid over de UiB-app blijft helaas iets achter bij de verwachting. Het onderzoek heeft ons echter mooie inzichten gegeven hoe we de app kunnen verbeteren.

Wat is goed, wat kan beter?

Wat zijn volgens de gebruikers nou echt de sterke punten van het programma en waar is er volgens hen nog werk aan de winkel? De vier belangrijkste tops en tips zijn:

Tops

  • de correcte toepassing van de Cao Apotheken en de wet- en regelgeving;
  • de rapporten die duidelijkheid en overzicht geven in de verschillende soorten uren en (verlof)saldi;
  • de digitalisering (medewerkersportaal, aanvraagmodules en UiB-app);
  • dat medewerkers zelf hun verlof kunnen aanvragen en de tijdsbesparing die dit oplevert.

Tips

  • de gebruiksvriendelijkheid; er zijn veel handelingen nodig voor het wijzigen van een overeenkomst, het aanmaken van werkroosters en het invoeren van een partieel zieke medewerker;
  • de leesbaarheid van bepaalde rapporten kan beter;
  • meer mogelijkheden in de UiB-app;
  • de communicatie over wijzigingen in en mogelijkheden van het programma.


Direct aan de slag

Een van de verbeterpunten is de communicatie over UiB. Nu verloopt die voor een belangrijk deel via het versturen van meldingen in UiB en die bereiken helaas niet alle gebruikers. Om die bereikbaarheid te verbeteren maken we een mailgroep aan. Alle meldingen in UiB worden dan ook buiten UiB om per mail naar de leden van de mailgroep gestuurd.

Wil je regelmatig op de hoogte worden gehouden en wellicht zelfs meedenken over hoe UiB verder te verbeteren? Houd dan de meldingen in UiB in de gaten of meld je direct aan voor de mailgroep UiB.
Aanmelden doe je door een e-mail te sturen naar servicedesk@sbaweb.nl.

Wat wordt er met dit tevredenheidsonderzoek gedaan?

Op dit moment vertalen we de uitkomst van het klanttevredenheidsonderzoek naar een concreet voorstel en deze bespreken we in de UiB-gebruikersraad. Daarna laten we jullie weten welke punten we in 2020 gaan oppakken.