Klaar voor 2020?

Heb jij een leidinggevende functie in de apotheek?
Dan mag je de workshop Klaar voor 2020: van organisatiedoelen naar persoonlijke ontwikkeling niet missen!

2019 is over de helft en het vizier wordt alweer op 2020 gericht. Wat worden onze doelen voor volgend jaar? Waar moeten we op inspelen? Waar focussen we ons op en wat willen we bereiken aan het einde van het jaar? Als helder is waar je je als apotheek op wilt focussen dan is de volgende stap om stil te staan bij de vraag ‘Wat vraagt dit van mijn medewerkers en hoe ondersteun ik hen hierbij?’ Het is aan de leidinggevende om te zorgen voor een goede afstemming tussen de organisatiedoelstellingen en de persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers. Niet eenvoudig, wel belangrijk voor het behalen van je doelen. De workshop Klaar voor 2020: van organisatiedoelen naar persoonlijke ontwikkeling helpt je daarbij.

Doelen

Een goede vertaling van organisatiedoelen naar concrete doelstellingen voor persoonlijke ontwikkeling zorgt voor succes: de persoonlijke ontwikkeling draagt bij aan het behalen van je organisatiedoelstellingen.


Het Bedrijfsontwikkelingsplan (BOP) vormt hiervoor de basis. Marloes Aalbers, projectleider Opleidingen bij de SBA: ‘Het stellen van concrete doelen is best heel lastig. Maar wel erg belangrijk, want alleen als je weet wat je bestemming is, kun je bepalen wat de meest effectieve route daarnaartoe is. In de workshop gaan we dan ook eerst aan de slag met wat een goede doelstelling is en hoe je die opstelt, vervolgens werk je een paar doelen uit voor jouw apotheek.’

'Pas als je weet wat de eindbestemming is, kun je de route bepalen.'

Van doel naar ontwikkeling

Met die concrete organisatiedoelen voor ogen bekijken we wat het behalen van een doelstelling vraagt van je medewerkers’, vervolgt Marloes. 'Stel, één van je organisatiedoelen voor volgend jaar is dat je patiënten leefstijladvies wilt gaan geven. Kunnen je medewerkers dan met hun huidige kennis en vaardigheden hier een bijdrage aan leveren? Op welk vlak (kennis, houding en/of gedrag) is verdere ontwikkeling nog wenselijk?

In het laatste deel kijken we naar welke rol je als leidinggevende hebt bij de ontwikkeling van medewerkers en op welke manier je ontwikkeling kunt ondersteunen.'

.

Wil jij in 2020 zo investeren in de ontwikkeling van je medewerkers dat het echt een bijdrage levert aan het bereiken van je doelen voor de aankomende jaren? Kom dan naar de workshop Klaar voor 2020: van organisatiedoelen naar persoonlijke ontwikkeling en laat je inspireren hoe je dat aanpakt.

Schrijf je in voor een van de volgende drie workshops!

1 oktober Nieuwegein

3 oktober Eindhoven

10 oktober Assen

Tijd

Van 10.00-13.00 uur met een broodje