VAN DE REDACTIE


Kijk op...

Steeds meer apotheken krijgen hun vacatures maar met moeite ingevuld. Deze stijgende arbeidsmarktkrapte komt op verschillende plekken in dit SBA Magazine terug. Want de SBA is op diverse manieren bezig deze trend tegen te gaan.

Zo startte de SBA een pilot in de regio’s Amsterdam en Midden-Nederland met het doel zij-instromers te werven en hen via een verkort BBL-traject op te leiden tot apothekersassistent. De eerste resultaten zijn veelbelovend. De SBA gaat nu bekijken of deze aanpak ook zinvol kan zijn voor andere regio’s met een dreigend tekort aan apothekersassistenten.

Als reden om de branche te verlaten noemen veel vertrekkende apothekersassistenten de stijl van leidinggeven. Daarom verbreedt de SBA haar aandacht naar het hele apotheekteam, dus inclusief de leidinggevenden. ‘Dat is nu ook nodig’, zegt KNMP-woordvoerder en apotheker Sijtze Blaauw. ‘In sommige regio’s is al veel krapte op de arbeidsmarkt. Personeel binnenkrijgen en behouden begint met goed leidinggeven en goede randvoorwaarden creëren voor je personeel.’


Apothekersassistenten werken het liefst in een apotheek met een goed draaiend team, met veel ontwikkelmogelijkheden en een prettige werksfeer. Een voorbeeld van zo’n apotheek is Service Apotheek Schuilenburg in Amersfoort. Farmaceutisch consulent in opleiding Sabrina Quist vertelt ook over de vele projecten in de apotheek, waarbij preventie steeds vaker een belangrijk thema is.


Ook van een complimentje of andere uitingen van waardering voor alle inzet wordt het team blij. De actie van de SBA voor de Dag van de apothekersassistent nodigt hiertoe uit en speelt tegelijkertijd in op het aantrekken van nieuwe assistenten via een postercampagne in de apotheek. Want ondanks de vertrekkende collega’s zijn er ook nog heel veel apothekers en apothekersassistenten die met plezier en trots hun vak uitoefenen in de openbare apotheek!


Mariella Maarschalkerweerd

Hoofdredacteur SBA Magazine

Mariella Maarschalkerweerd
Hoofdredacteur
SBA Magazine