Wat weet jij van Kwaliteitszorg in de apotheek

Kennisquiz

Het begrip kwaliteit

Vraag 1

Wat is de beste omschrijving van het begrip kwaliteit in de apotheek?


A. Voldoen aan de wensen en eisen van de zorgverzekeraars.

B. In voldoende mate voorkomen van risico’s.

C. Voldoen aan de eisen, behoeften en verwachtingen van de klanten.

D. Voldoen aan de gestelde wet- en regelgeving.

Bevoegd?

Vraag 2

Is een apothekersassistent bevoegd om taken uit te voeren binnen de kwaliteitszorg?


A. Ja, net als iedere apotheekmedewerker.

B. Ja, mits zij de functie van ‘Apothekersassistent kwaliteitszorg’ heeft.

C. Nee, dat mag alleen met een HBO-functie.

D. Nee, dat mag alleen het management van de apotheek.

HKZ-certificeringx

Vraag 3

Welke verplichting heeft de apotheek in het kader van HKZ-certificering?


A Een kwaliteitshandboek opstellen.

B Een risico-inventarisatie (RI) uitvoeren.

C Alle werkprocessen en procedures beschrijven.

D Beschrijven hoe de apotheek verspilling tegen gaat.

Keurmerk

Vraag 4

Wat zegt dit keurmerk over de apotheek?


A. De apotheek voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

B. De apotheek voldoet aan de veiligheidseisen vastgelegd in de ISO9001-normen.

C. De apotheek is een bereidingsapotheek.

D. De apotheek voldoet aan de HKZ-normering.

Audit

Vraag 5

Welke partij voert de audit voor de HKZ-certificering uit?


A. De Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

B. Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ)

C. Stichting Kwaliteitsindicatoren Farmacie (SKIF)

D. Een certificerende instelling (CI)

Percentage

Vraag 6

Hoeveel procent van de apotheken in Nederland is HKZ-gecertificeerd?


A. 39 procent

B. 58 procent

C. 79 procent

D. 95 procent

Kijk hier als je meer wilt weten over de cursus Kwaliteitszorg