Kennismakers

NIEUW: leergang Succesvol leidinggeven in de apotheek

Het succes van de apotheek wordt voor een groot deel bepaald door de mensen die er werken. Hoe kun je als apotheker of operationeel manager in de apotheek je stijl van leidinggeven zo inzetten dat medewerkers hun werk met plezier en inzet doen én blijven doen? Hoe stuur je op ontwikkeling en groei en hoe zorg je dat medewerkers goed kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen?

De leergang Succesvol leidinggeven in de apotheek reikt inzichten en technieken aan om op zo’n manier leiding te geven dat de talenten, wensen en mogelijkheden van het personeel optimaal kunnen worden benut in de apotheek. De leergang bestaat uit 3 modules. Iedere module bestaat uit een bijeenkomst van 6 uur.

Goed contact met de cliënt

Wat zorgt ervoor dat je goed contact hebt met de cliënt? En wat is de reden om daarnaar te streven? In de workshop Goed contact met de cliënt krijg je inzicht in factoren die goed contact met de cliënt verstoren of versterken. Je oefent met goed contact maken en leert hoe belangrijk actief luisteren en doorvragen is. Na de workshop weet je ook wat waarnemen zonder een oordeel te geven is, hoe je de leiding kunt nemen in het gesprek en hoe je het contact op een nette manier kunt verbreken.

Ouderen, polyfarmacie en therapietrouw

Hoe ga je met meneer Kleinsma ervoor zorgen dat hij zijn pillen goed inneemt op het tijdstip zoals voorgeschreven? En welke pillen heeft mevrouw Verhagen nodig en hoe zit dat met de bijwerkingen? Je bent als apothekersassistent deskundig in het geven van voorlichting over het gebruik van geneesmiddelen. Ouderen die meer geneesmiddelen tegelijk gebruiken, kunnen met hun vragen bij jou terecht. Jouw uitdaging is om deze patiënten te begeleiden bij hun geneesmiddelengebruik en te ondersteunen bij hun therapietrouw. Wil je daar nog beter in worden? In deze cursus leer je dat.

Valrisico en geneesmiddelen

Vallen veroorzaakt veel letsel bij ouderen. Medicatiegebruik kan het risico op vallen vergroten. Uit onderzoek blijkt dat valpreventie werkt. Zorgverleners kunnen er met elkaar voor zorgen dat ouderen minder vaak vallen en dat áls zij vallen, de gevolgen minder ernstig zijn.

Als apothekersassistent kun je een belangrijke rol spelen bij het verkleinen van het valrisico bij ouderen. Soms kan in overleg met de voorschrijver een geneesmiddel dat het valrisico verhoogt, worden vervangen of gestaakt. Soms kan de dosis omlaag. Ook het geven van goede voorlichting over medicatiegebruik vanuit de apotheek kan veel ellende voorkomen. Ten slotte kan de apotheek ook adviseren over het voorkómen van vallen en doorverwijzen naar andere zorgverleners.