IN DE SPOTLIGHT


Nieuw: leergang voor leidinggevenden in de apotheek

‘Leidinggevende heeft cruciale rol
binnen apotheekteam’

Apothekersassistenten werken het liefst in een goed draaiend team, met veel ontwikkelmogelijkheden en een prettige werksfeer. Maar nog niet bij alle apotheken is hiervan sprake. Nu de uitstroom van assistenten toeneemt, verbreedt de SBA haar aandacht daarom – met instemming van de cao-partijen – naar leidinggevenden in de apotheek. ‘Leidinggevenden hebben een cruciale rol bij de ontwikkeling van het apotheekteam.’

De uitstroom van apothekersassistenten uit de apotheekbranche is sinds eind vorig jaar groter dan de instroom, laat onderzoek zien. ‘De SBA compenseert deze grote uitstroom met een traject voor zij-instromers die kunnen instromen via een verkorte BBL-opleiding’, vertelt SBA-directeur Lex Voitus van Hamme. ‘Maar het behoud van het huidige apotheekpersoneel is minstens zo belangrijk. En veel assistenten zeggen de branche te verlaten omdat ze het niet naar hun zin hebben. Uit onderzoek blijkt dat leidinggevenden van doorslaggevende betekenis zijn bij die keuze.’
Met instemming van de cao-partijen verbreedt de SBA haar aandacht daarom naar het hele apotheekteam, dus inclusief de leidinggevenden. Lex: ‘De SBA biedt al vele instrumenten die leidinggevenden ondersteunen bij hun personeelszaken, zoals het MTO, het werkdrukonderzoek en de RI&E. Met de nieuwe leergang Succesvol leidinggeven in de apotheek slaat de SBA een weg in die gericht is op het verder versterken van de managementrol van leidinggevenden in de apotheek.’
Want bij een succesvol opererend apotheekteam hoort een succesvol opererende leidinggevende, stelt hij: ‘Zeker in deze tijden, waarin niet alleen door het toenemend personeelstekort, maar ook door omstandigheden als het medicijntekort apotheekteams extra onder druk staan. Er is nu behoefte aan leidinggevenden die ook in tijden van drukte en stress het beste uit hun mensen weten te halen en met hun team goede prestaties weten neer te zetten.’

Belangrijk

Leidinggevenden hebben bij het ontwikkelen van het apotheekteam en de apotheekorganisatie een cruciale rol, zegt ook SBA-projectleider Opleidingen Aleid Budding. ‘Dat hebben we in 2018 geleerd uit ons project ‘Zelfsturend leren’, waarin we onderzochten hoe je het zelflerend vermogen van een apotheekteam kunt vergroten. Leidinggevenden zijn belangrijk voor het geven van richting (waar streven we naar als apotheek en wat wordt er van mij verwacht?), ruimte (mag ik oefenen met nieuw gedrag en fouten maken?) en ruggensteun (staat mijn leidinggevende altijd achter mij?), zo bleek uit het onderzoek.’

Als een leidinggevende voor deze ‘drie R’s’ staat, dan zit het met het zelflerend vermogen van een apotheekteam wel goed, zegt Aleid. ‘En met een goed draaiend en zich steeds ontwikkelend apotheekteam, dat enthousiast is en flexibel inspeelt op nieuwe ontwikkelingen, heb je een up-to-date organisatie en worden je patiënten goed geholpen. Als patiënten tevreden zijn over de dienstverlening komen ze als vanzelf de apotheek binnenlopen omdat ze weten dat hun zorgvraag goed behandeld wordt.’

De Leergang Succesvol leidinggeven in de apotheek is uit dat project voortgekomen. Aleid: ‘Apotheekmedewerkers noemen de stijl van leidinggeven het meeste als reden om de branche te verlaten. Zij willen gewoon een leuke werkgever waar ze trots op kunnen zijn. De leergang ondersteunt leidinggevenden bij de verdere ontwikkeling van hun managementvaardigheden. Het gaat om het creëren van meer motivatie en minder weerstand in het team en om het beantwoorden van vragen als: Hoe geef ik leiding aan verandering? en: Op welke manier kan ik zinvolle ontwikkelgesprekken houden? Er zijn drie modules en je kunt volgen wat je wilt.’

Competenties

Ook de KNMP vindt het belangrijk dat leidinggeven in de apotheek weten hoe ze hun werk goed kunnen doen, zegt KNMP-woordvoerder en apotheker Sijtze Blaauw. ‘Momenteel verlangen wij van het apotheekpersoneel dat zij beschikken over de meest uiteenlopende vaardigheden en competenties. Andersom mag je dan ook van leidinggevenden verwachten dat zij weten hoe je een apotheekteam moet aansturen en faciliteren. Dat is nu ook nodig: in sommige regio’s is al veel krapte op de arbeidsmarkt. Personeel binnenkrijgen en behouden begint met goed leidinggeven en goede randvoorwaarden creëren voor je personeel.’


Bij succesvol leidinggeven gaat het volgens Sijtze Blaauw om het neerzetten van een duidelijke visie over de patiëntenzorg in de apotheek. ‘Lukt het je jouw visie en gedachtegoed op zo’n manier over te brengen dat het team het begrijpt, het gaat uitdragen en het leuk vindt het zo te doen? Gaat het team vervolgens meebewegen, vragen stellen en zelf met ideeën komen en voelt het de ruimte om fouten te maken en de vrijheid jou als leidinggevende aan te spreken, dan ben je volgens mij bezig succesvol leiding te geven aan een team!’

Apothekers en leidinggevenden in de apotheek gaan de laatste jaren steeds meer aan de slag met intervisie of zelfreflectie, vertelt hij. ‘De KNMP juicht dat ook toe. Het gaat dan om het beantwoorden van vragen als: Hoe opereer ik in mijn organisatie en wat gaat er goed en minder goed in mijn rol als leidinggevende? Het is een goede zaak dat diverse partijen, waaronder de SBA, daar nu op inspelen. Op die manier krijg je overal leuke en enthousiaste teams en dat pikken klanten aan de balie op. Als een moeder een keer met haar dochter naar de apotheek komt, zal ze dan tegen haar zeggen: Hier werken de mensen altijd rustig en vrolijk en ze lossen de problemen voor je op. Is dat niet wat voor jou?’

Lees meer over de leergang Succesvol leidinggeven in de apotheek.