Voortgang SBA-wervingstraject zij-instromers:

Een werk-leerplek bieden als duurzame investering

Ook in de apotheekbranche heerst krapte op de arbeidsmarkt; steeds meer apotheken krijgen hun vacatures maar met moeite ingevuld. Dat vraagt om inventiviteit. De SBA startte een pilot in de regio’s Amsterdam en Midden-Nederland. Het doel: zij-instromers werven en hen via een verkort BBL-traject opleiden tot apothekersassistent. Wat leverde dat op en hoe nu verder?

Bij de pilot in Amsterdam en Midden-Nederland hielp de SBA dit jaar samen met enkele partners bij de werving, screening en matching van geschikte zij-instromers. ‘Het zijn vaak mensen die al in de zorg werkzaam zijn, maar die een switch willen maken’, vertelt Pauline Hoogerwerf, SBA-projectleider Arbeidsmarkt en Onderwijs. ‘Van de 307 mensen die zich in totaal hadden aangemeld, bleven er 102 over na de screening. Zij deden mee aan de speeddates met 47 apotheken. Dat leidde tot 42 BBL-contracten. Het merendeel van deze zij-instromers is inmiddels gestart met een verkorte BBL-opleiding bij het ROC in Amsterdam of in Amersfoort.’

Meer BBL-opleidingen

In 2018 boden nog maar 5 van 26 ROC’s een BBL-opleiding aan. Pauline: ‘Het was lastig voor leerlingen een werk-leerplek te vinden bij een apotheek. In onze pilot bleken meer apotheken nu bereid te zijn een BBL-er te plaatsen. Zodoende had het ROC van Amsterdam voldoende leerlingen om een BBL-opleiding aan te bieden. In navolging hiervan willen ook andere ROC’s een BBL-opleiding aanbieden. Bijvoorbeeld Deltion Zwolle en Rijn IJssel Arnhem. Het Horizon College Alkmaar biedt een derde leerweg aan, een niet-bekostigd traject van een jaar voor zij-instromers.’

Verwachte krapte

‘Nu de pilot achter de rug is, bekijken we of deze aanpak ook zinvol kan zijn voor andere regio’s met een dreigend tekort aan apothekersassistenten’, aldus Pauline. ‘Om zicht hierop te krijgen, vroegen we Bureau Bartels te onderzoeken in welke regio’s de grootste tekorten aan apothekersassistenten te verwachten zijn, nu of in de nabije toekomst.’ Dit blijkt het geval in de regio’s Noordwest 1 (Alkmaar, Haarlem, Zaandam, Hoorn), Oost (Winterswijk, Enschede, Doetinchem, Deventer, Zwolle), Noord (Emmen, Leeuwarden, Groningen) en Zuidoost 1 (Nijmegen, Venray). ‘Daarbij heeft bureau Bartels gekeken naar het effect van demografische ontwikkelingen op de uitstroom en krapte op de arbeidsmarkt. Waar de vergrijzing het sterkst is, zijn meer problemen te verwachten.’

Duurzaam investeren

Dit najaar neemt Pauline contact op met de apotheekverenigingen in de regio’s met een verwacht tekort, om te vragen wat de behoefte is: ‘Als een regio openstaat voor het opleiden van zij-instromers, kunnen we ook daar ondersteunen bij de werving, screening en matching van gemotiveerde mensen. We gaan meteen na of kandidaten in staat zijn een versnelde BBL-opleiding te doorlopen, zodat het afbreukrisico voor de apotheken laag is. Werkgevers investeren graag duurzaam, in werknemers die lang willen blijven. Aandacht in de media voor een carièrreswitch naar apothekersassistent, roept veel positieve reacties op. Maar uiteindelijk valt of staat het succes van het wervingstraject met de bereidheid van apotheken om een werk-leerplek te bieden aan BBL’ers.’

Meer weten? Klik op onderstaande button of neem contact op met Pauline Hoogerwerf.