Service Apotheek Schuilenburg


Aan de slag met preventie

‘De sfeer bij ons is super’

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom krijgt preventie ook in de openbare apotheek steeds meer aandacht. Bij Service Apotheek Schuilenburg zijn ze klaar voor die nieuwe ontwikkeling.

Saai is het niet bepaald bij Service Apotheek Schuilenburg. Een project hier, een stagiair daar; de teamleden van deze Amersfoortse apotheek draaien er hun hand niet voor om. En alles gaat in goede harmonie. ’De sfeer bij ons is super’, vindt apothekersassistent Sabrina Quist. ‘Er zijn natuurlijk altijd wel strubbelingen, maar we hebben elkaar geleerd: als je ergens mee zit, zeg het dan. Dat vinden we soms wel eng, maar toch is het goed als je dat doet. En in het algemeen reageert de ander positief.’

Kans om jezelf te ontwikkelen is er ook bij Apotheek Schuilenburg. Sabrina is bezig met de opleiding tot farmaceutisch consulent. ‘Het vak is zo breed, ik wilde meer doen met mijn kennis. Vooral farmaceutische patiëntenzorg trekt mij erg aan.’

Sabrina heeft het eerste jaar erop zitten; nog twee jaar te gaan dus. ‘Het eerste jaar is goed gegaan, maar het was wel zwaar. Ik werk 36 uur en daarnaast studeer ik nu 20 uur. Maar ik heb alles gehaald!’

Preventieproject

Als farmaceutisch consulent in opleiding houdt Sabrina zich onder andere bezig met het ontwikkelen van projecten. En steeds vaker is preventie daarbij een belangrijk thema. Een goed voorbeeld is het CVRM-project (cardiovasculair risicomanagement) dat de apotheek vorig jaar voor het eerst draaide en dat later dit jaar een vervolg krijgt. Sabrina: ‘Het gaat daarbij om mensen in de leeftijdscategorie 50-65. Dat is een categorie waarin een risico bestaat op hart- en vaataandoeningen. Maar veel van die mensen voelen zich gezond en komen eigenlijk nooit bij de dokter. We hebben ze benaderd per brief of e-mail, en gevraagd een online test te doen op testuwrisico.nl. De opzet was: beter voorkomen dan genezen.’

Kwam uit die test een verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen, dan kon de patiënt bij de apotheek langskomen voor een risicocheck van een halfuur. ‘We hebben cholesterol gemeten, bloeddruk, nierfunctie, suiker en BMI’, vertelt Sabrina. ‘En we hebben de mensen gevraagd naar zaken als hoeveel ze bewegen, en of ze bijvoorbeeld roken of drinken. Aan de hand van de labwaarden en antwoorden konden we met behulp van een tabel laten zien hoeveel risico men liep.’

Eye-opener

De apotheek heeft zo’n 400 mensen benaderd en ongeveer 25 zijn er langsgekomen voor een check. Vier apothekersassistenten hebben de gesprekken gehouden en de metingen uitgevoerd. Onder hen Leonie Bouw: ‘Niet iedereen vindt het leuk om bloed te prikken, maar ik wilde Sabrina graag helpen. Na afloop heb ik ook nog een paar patiënten gebeld, om te vragen of ze er iets mee gedaan hadden als er een hoger risico uit de test kwam. Veel mensen vonden het een eye-opener. Ik had bijvoorbeeld iemand aan de lijn die rookte; als hij dat niet zou doen, zou hij meteen veel minder kans hebben op hart- en vaataandoeningen. Dus die is nu aan het stoppen. De meeste mensen reageerden heel positief op het project.’

‘Veel mensen vonden het een eye-opener’

Samenwerking

Bij dit project was er een nauwe samenwerking met de huisartsen in het gezondheidscentrum waar de apotheek is gevestigd. ‘Met de praktijkondersteuner van de huisarts heb ik afspraken gemaakt over hoe we de samenwerking konden invullen’, vertelt Sabrina. ‘Bij sommige patiënten leverde de check verontrustende waarden op. We hebben in die gevallen de huisarts geraadpleegd. Daar kon dan uitkomen dat we de patiënt beter konden doorsturen.’

Behalve met de huisartsen werkte Apotheek Schuilenburg voor dit project ook samen met de diëtist in het gezondheidscentrum. Sabrina: ‘Vier mensen wilden afvallen omdat hun LDL-cholesterolgehalte te hoog was. Goede voedingsadviezen kunnen eraan bijdragen dat gehalte naar beneden te krijgen. Met toestemming van de patiënt hebben we de persoonlijke gegevens doorgegeven aan de diëtist. Die nam contact op om een afspraak in te plannen.’

In november weer!

Zoals gezegd gaat Apotheek Schuilenburg door met het CVRM-project. ‘In november willen we weer zo’n week organiseren’, vertelt Sabrina. ‘Dus het moet ingepast gaan worden in de routinewerkzaamheden. Sommige van de projecten die ik bedenk hebben natuurlijk invloed op de werkzaamheden van het team. Dat vond ik in het begin echt een uitdaging. Toch is het vaak wel te doen.’

Uit een project als dit blijkt wel dat preventie er echt bij hoort in de apotheek. Het onderwerp staat ook beschreven in het nieuwe beroeps–competentieprofiel van apothekersassistenten. En dat is een goeie zaak, vinden ze bij Apotheek Schuilenburg. ‘Het is supergoed dat apotheken steeds meer bezig zijn met preventie’, vindt Leonie. ‘En bovendien vind ik het leuk om ermee bezig te zijn. In ons apotheeksysteem krijgen we pop-upsignalen die met preventie te maken hebben, bijvoorbeeld: “Vraag aan patiënt of hij vitamine D gebruikt.” Vooral bij ouderen boven de 70 krijg je die melding. Het mooiste is natuurlijk dat we het zien als ze aan de balie staan, dan kunnen we het meteen vragen. De patiënten reageren daar verschillend op. Als je het uitlegt, reageren ze positief: “Wat goed dat jullie dat in de gaten houden.”’

Ondertussen is het CVRM-project niet onopgemerkt gebleven. Sabrina: ‘Service Apotheek heeft het idee opgepikt en introduceert het bij de aangesloten apotheken. Dat vind ik wel een compliment.’